Info/Contact

Neem contact met ons op!

Peerke Donders


Wie was Peerke Donders?


Petrus Norbertus Donders,

Geboren in Tilburg Noord: 27 oktober 1809

Gestorven in Batavia (Suriname): 14 Januari 1887

Korte Samenvatting:

Peerke Donders is een weverszoon die geboren is

in Tilburg-Noord.

Peerke trad toe tot de Orde der Redemptoristen (Gezelschap der verlossers) en werd uitgezonden naar Suriname. Zijn missie was om daar het geloof te prediken (uiteggen van de wil van god) en de melaatsen Lepra patiënten) te verzorgen. Tot aan zijn dood verbleef hij op zijn missiepost Batavia.

In 1887 overleed hij en werd hij begraven in Suriname. Peerke werd in 1982 zalig verklaard (verklaring door de Paus wanneer iemand een wonder heeft verricht).

 


Hallo

 

Heb je  een vraag over onze scouting?

Vul het formulier in of stuur een mail  naar bestuur@scoutingpeerkedonders.nl

 


 
 
 
 

Vertrouwingspersonen
Siemen Bierings

Siemen@scoutingpeerkedonders.nl


Danielle van Vugt

Danielle@scoutingpeerkedonders.nl   

Sociale Veiligheid

Inleiding Sociale Veiligheid

We vinden het binnen Scouting Peerke Donders belangrijk dat leden binnen een sociaal veilige omgeving leuke en uitdagende Scoutingactiviteiten kunnen doen.

 

Wat is sociale veiligheid?

Sociale veiligheid binnen Scouting Peerke Donders betekent dat leden zich beschermd weten en voelen tegen grensoverschrijdend gedrag in de vereniging. Onder grensoverschrijdend gedrag verstaan we het overschrijden van normen (gedragscode) en de wet. Zoals bijvoorbeeld: zeden, verduistering, pesten, groepsdruk, geweld etc. Samen met Scouting Nederland werken wij actief mee aan de bescherming van alle leden op lokaal, regionaal en landelijk niveau. Bewustwording en preventie zijn belangrijke ingrediënten die bijdragen aan een sociaal veilige omgeving.

 

Gedragscode

De gedragscode geeft grenzen aan in het contact met minderjarigen. Deze code dient door iedereen die een functie binnen onze Scoutinggroep vervult, te worden onderschreven. Wij maken gebruik van de gedragscode van Scouting Nederland die je hier kunt downloaden. Alle vrijwilligers worden bij aanvang van hun vrijwilligerswerk, gewezen op deze gedragscode.

 

Verklaring Omtrent het Gedrag

Wie denkt aan kinderen, jongeren en Scouting, denkt direct aan spel, plezier en een uitdagend leven. Niemand associeert deze woorden met grensoverschrijdend gedrag. Een verplichte Verklaring Omtrent het Gedrag (VOG) is één van de maatregelen die Scouting Peerke Donders getroffen heeft om binnen onze organisatie een veilige omgeving te bieden. Het Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland biedt voldoende mogelijkheden om bij grensoverschrijdend gedrag en/of het niet overleggen van een VOG, leden te weren en/of uit te schrijven.

 

Aanstellingsbeleid

Om te zorgen dat de wensen en verwachtingen van (nieuwe) vrijwilliger(s) matchen met de wensen van onze organisatie voeren wij niet alleen intakegesprekken maar hebben we ook conform Huishoudelijk reglement van Scouting Nederland, afgesproken dat de eerste 3 maanden een soort proefperiode zijn. In die proefperiode zoomen we o.a. in op de inhoudelijk functie, de gedragscode, het Huishoudelijk reglement en allerlei trainingen die onze (nieuwe) vrijwilliger kan volgen om zich zo snel als mogelijk onderdeel te voelen van onze organisatie. Als bestuur maken wij gebruik van diverse methodieken die door Scouting Nederland zijn ontwikkeld. Direct na het aanstellingsgesprek dient ook een VOG te worden overlegd.

 

Vertrouwenspersoon

Als er sprake is van een calamiteitensituatie, zoals grensoverschrijdend gedrag, een ongeluk of een sterfgeval, staan onze bestuursleden graag voor je klaar. De contactgegevens van het bestuur zijn te vinden op deze website, onder de tab contact. Ook kun je via het team Sociale Veiligheid van Scouting Nederland altijd contact opnemen met het landelijk opvangteam. Dit team bestaat uit landelijk vrijwilligers die groepsbesturen adviseren over hoe ze hiermee om kunnen gaan. Deze vrijwilligers zijn ervaren in de hulpverlening en hebben veel ervaring met dit soort situaties. Zij verwijzen Scoutingorganisaties indien nodig door naar de juiste instanties.

Het team Sociale Veiligheid is 24 uur te bereiken (na kantoortijden via een bereikbaarheidsdienst) op 033 496 09 11 of via de e-mail: inveiligehanden@scouting.nl / socialeveiligheid@scouting.nl