Speltakken


De Speltakken

Onze groep bestaat uit verschillende speltakken

De Bevers


In het Hotsjietoniadorp spelen de Bevers van Scouting Peerke Donders iedere zaterdagochtend van 10.00-12.00 uur.

De Bevers hebben de leeftijd tussen 4 en 7 jaar oud.

De Welpen


Wij zijn de speltak genaamd welpen.

Wij zijn een groep jongens en meisjes van 7 tm 11 jaar.

Elke zaterdag ochtend van 10 tot 12 gaan wij op pad door de jungle en maken leuke dingen mee.

Elke week heeft de leiding iets anders voorbereid om er een leuke ochtend van te maken.

We doen spelletjes, knutselen, gaan lekker naar de bossen of pionieren. Dit zijn maar een paar van de activiteiten maar we hebben nog veel meer in onze planning staan.

De Scouts


De scouts van Peerke Donders zijn jongens en meisjes van 11 t/m 15 jaar oud.

De scouts is een leuke groep met spontane leden die elke vrijdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur bij elkaar komt. We gaan ervoor om scouts zo zelfstandig mogelijk te maken zodat ze dit later ook bij de RSA kunnen toepassen.

De scouts zetten zelf hun tenten op en mogen zelf koken.

Ook doen we met de scouts elk jaar mee met de RSW (Regionale Scouting Wedstrijden) en de regionale vlottenrace. Hier kunnen ze contact leggen met andere scouts en hebben ze het altijd erg gezellig.

De RSA


De RSA is een gemengde groep van jongens en meisjes van 15 t/m 18 jaar oud. Het is een leuke, spontane en fijne groep die elke vrijdagavond tussen 19.30 en 21.30 uur bij elkaar komt. 

De RSA probeert zo veel mogelijk zelfstandig hun programma's en kampen voor te bereiden en uit te voeren. Zij hebben dus ook geen leiding, maar begeleiding. 

De Pivo's


De Pivo's zijn in 2012 opgestart als speltak voor 18+ leden.

De Pivo's draaien elke 3e zaterdag van de maand

van 20.00 uur tot 23 uur.

De Stam


Welkom bij de Wildrover stam!

Wij zijn een groep jongelui die maar geen genoeg kunnen krijgen van scouting.

Onder ons bevindt zich leiding, oud leiding,

oud leden en iedereen die het gezellig vindt om op een laag pitje nog met scouting bezig te zijn.

 

Het Bestuur


Het verenigingsbestuur van Scouting Peerke Donders houdt zich bezig met de algehele organisatie van de groep. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, aangevuld met een afgevaardigde van de speltak-mentoren en een materiaalmeester.  De taken binnen het bestuur zijn over de diverse bestuursleden verdeeld. Zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt:

- Het bewaken van de continuïteit en de kwaliteit van de vrijwilligers binnen de vereniging;

- Beslissen over de aanschaf van (spel) materiaal en onderhoud;

- Het, samen met andere vrijwilligers, organiseren van groepsactiviteiten;

- Het zorgen voor een gezonde financiële basis van de vereniging;

- Contact houden met externe partijen, zoals gemeente en andere scoutinggroepen;

- PR en communicatie.

Het bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

 

 

Naast het bestuur kent Peerke Donders een groepsraad.

De groepsraad bestaat uit het bestuur, alle leiding van de groep en per speltak één ouder. De groepsraad vergadert minimaal 1 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt het beleid van de groep bepaald. Hierin passeren alle onderwerpen de revue. In deze besprekingen kan er over alle voorstellen worden gestemd. Het is uiteindelijk de groepsraad die de beslissingen binnen de groep neemt.