Bestuur

Scouting

Peerke Donders

 

 

Bestuur

 

Het verenigingsbestuur van Scouting Peerke Donders houdt zich bezig met de algehele organisatie van de groep. Het bestuur wordt gevormd door een voorzitter, een penningmeester en een secretaris, aangevuld met een afgevaardigde van de speltak-mentoren en een materiaalmeester. De taken binnen het bestuur zijn over de diverse bestuursleden verdeeld. Zaken waar het bestuur zich mee bezig houdt:

- Het bewaken van de continuïteit en de kwaliteit van de vrijwilligers binnen de vereniging;

- Beslissen over de aanschaf van (spel) materiaal en onderhoud;

- Het, samen met andere vrijwilligers, organiseren van groepsactiviteiten;

- Het zorgen voor een gezonde financiële basis van de vereniging;

- Contact houden met externe partijen, zoals gemeente en andere scoutinggroepen;

- PR en communicatie.

Het bestuur komt ongeveer 10 keer per jaar bij elkaar.

 

 

Naast het bestuur kent Peerke Donders een groepsraad.

De groepsraad bestaat uit het bestuur, alle leiding van de groep en per speltak één ouder. De groepsraad vergadert minimaal 1 keer per jaar. In deze vergaderingen wordt het beleid van de groep bepaald. Hierin passeren alle onderwerpen de revue. In deze besprekingen kan er over alle voorstellen worden gestemd. Het is uiteindelijk de groepsraad die de beslissingen binnen de groep neemt.

 

Voor vragen e/o opmerkingen aan het bestuur kunt u mailen naar: bestuurpeerkedonders@gmail.com

Wij nemen dan zo snel mogelijk contact met u op.